Bam Palm Gardens Bam Palm Gardens Bam Palm Gardens Bam Palm Gardens

گردشگری کشاورزی

همگام با کشاورزان زحمت کش

   محصولات کشاورزی همواره برای زندگی انسان در اولویت اول قرار دارد. کشاورزان همان نعماتی هستند که رابطه خاک زندگی بخش و انسان را برقرار می کنند.  با گردشگری کشاورزی شما می توانید از نزدیک شاهد پیگیری روند کشاورزی توسط یک کشاورز باشید و به دلخواه خودتان در برخی فعالیت های کشاورزی مشارکت کنید.

   ایران عزیز به عنوان یک کشور چهارفصل و دارای تنوع فوق العاده آب و هوایی ظرفیت بالقوه ویژه ای در این بخش دارد. چنانکه در هر قسمت این مملکت محصولات مختلف کشاورزی کشت می شود. در شهرستان بم و شهرستان های اطراف آن شامل شهرستان های نرماشیر، ریگان و فهرج محصول عمده کشاورزی خرما و مرکبات است. البته از جمله ویژگی های کم نظیر شهر بم وجود دو نوع آب و هوای گرم و خشک بیابانی و آب و هوای سرد و کوهستانی به فاصله نه چندان دور از هم هست. به طوریکه در فصل شهریور که بمی ها مشغول برداشت خرما هستند با طی حدود 30 کیلومتر به سمت جنوب به روستاهای کوهستانی با میوه های سردسیر کوهستانی خواهید رسید.

گردشگری کشاورزی در بم

سفری به نخلستان های باغشهر جهانی بم

   بم را اگر از بالا نظاره کنید، آن را نقطه ای سبز خواهید دید در میان محیطی بیابانی و این موضوع عجیبی نیست؛ شما قبل از آنکه به یک شهر نگاه کرده باشید در واقع به یک باغ به وسعت یک شهر نگریسته اید. بله، عنوان باغشهر برازنده بم است. در ایران عزیز باغشهرهای زیبای دیگری هم وجود دارد اما تفاوت بم با آن ها این است که عنوان باغشهری بم همراه شده است با عنوان ثبت جهانی “بم و منظر فرهنگی آن” که خود منظر فرهنگی به واقع وامدار باغشهر بودن بم است.

 

با تور مجازی نخلستان می توانید از خانه خود از یک باغ با درختان خرما و مرکبات  دیدن کنید.

Bam agricultural products

محصولات کشاورزی در بم

خوشمزه و با کیفیت بالا

آب و هوای بم مناسب به ثمر رسیدن انواع خرما و مرکبات با کیفیت بالایی است.


 
 
Palm tree parts

اجزای درخت خرما

در زبان محلی بمی

در بم، اجزای درخت خرما دارای اسامی محلی و بسیار جذابی هستند


 
 
Bam date types

انواع خرما

به عمل آمده در بم

در بم انواع مختلفی از خرما به عمل می آید اما گستردگی رقم مضافتی نسبت به بقیه بیشتر است.


 
 
agriculture process

کاشت، داشت و برداشت

مراحل نگهداری تا برداشت محصول خرما در بم

مراحل مختلف کشاورزی خرما در بم مسلماً عیناً مانند همه مناطق دارای خرما نیست و بخش هایی مختص به خود دارد.