ارگ بم

بزرگترین بنای خشتی جهان

   ارگ بم به عنوان بزرگ ترین بنای خشتی جهان با قدمت بیش از 2500 سال در قسمت شمالی شهر بم قرار دارد. این قلعه از حیث استحکام در جنوب شرقی فلات ایران همواره در طول تاریخ بی نظیر بوده است و نقش مهمی در تامین امنیت کاروانیان عبوری از بم را عهده دار بوده است.

   ارگ بم را شاید بتوان مهم ترین عامل ثبت جهانی «بم و منظر فرهنگی آن» در سازمان یونسکو دانست که در سال 2003 میلادی اتفاق افتاد. یکی از معیارهای این ثبت در مورد وجود قلعه مستحکم ارگ بم در منطقه آسیای مرکزی که از خشت و چینه ساخته شده است صحبت می کند.

 

در تور مجازی ارگ بم می توانید به راحتی از خانه خود به دیدن ارگ بم  بیایید.

Estable- Arg-e-Bam
Tekyeh- Arg-e-Bam

ارگ بم

شهری با امکانات مختلف شهرنشینی

   ارگ بم با وسعت نزدیک به بیست هکتار به عنوان شهر قدیم مردم بم محسوب میشده است و تا کمتر از دو قرن پیش کاربری مسکونی داشته است. شهرهای قدیم همواره از سه بخش ارگ، شارستان و ربض بیرونی تشکیل می شده اند و ارگ بم نیز مشتمل بر دو بخش اصلی عامه نشین (شارستان) و حاکم نشین (ارگ) می باشد و خارج از آن نیز ربض بیرونی بوده و دور آن حصاری با نام شهربست.

   ارگ بم قسمت های مختلف مورد نیاز گذران زندگی مردمان آن زمان را دارا بوده است. از جمله: بازار، کاروانسرا و میدان مرکزی، مسجد، مدرسه، حمام، زورخانه و خانه های اعیانی و خانه های رعیت. بین دو قسمت عامه نشین و حاکم نشین، بخش نظامی واقع شده است که شامل بناهای مهم و زیبایی چون اصطبل، خانه میرآخور، سربازخانه و آسیابادی می باشد.

تاریخ ارگ بم

   بخش های مختلف ارگ بم در دوره های مختلف تاریخی بنا شده اند اما قدیمی ترین بخش آن در قسمت حاکم نشین مربوط به بیش از 2500 سال پیش شناخته شده است. جالب توجه است که پس از کاوش های کارشناسان در چند سال اخیر، قدمت زندگی انسان در محل فعلی ارگ بم به بیش از 5000 سال تخمین زده شده است.

   کاربری مسکونی ارگ بم تا اواسط قاجاریه ادامه داشته است. پس از آن تا دوره رضاخان پهلوی تاسیساتی چون سربازخانه مورد استفاده نیروهای ژاندارمری بوده است و همچنین مسجد جامع ارگ که جهت برگزاری نماز اعیاد فطر و قربان تا اوایل انقلاب اسلامی مورد استفاده بوده است.

بازسازی ارگ بم

   پس از زلزله سال 1382 بم، بخش زیادی از این مجموعه تخریب شد اما قسمت های تخریب شده عمدتا همان بخش های بازسازی شده در سال های اخیر بوده است که با تخریب آن ها در واقع اصالت ارگ نمایان شد.

   هم اکنون بخش های مهمی از ارگ توسط استاد بناهای بومی بم و برخی با نظارت های بین المللی (کشورهایی نظیر ایتایا، آلمان، ژاپن و …) بازسازی شده است. از نظر برخی گردشگران داخی و خارجی ارگ بم بدون شک جزو ده مکان پیشنهادی کشور ایران برای بازدید گردشگران است.