خانه عامری بم

از جمله بناهای قاجاری بم

   خانه عامری بم در اوایل دوره قاجار توسط حاج یعقوب خان عامری فرزند حاکم بم، اسحاق خان عامری ساخته شده است. معماری زیبای این بنای قاجاری جالب توجه است.