مجموعه وکیل بم

از جمله مجموعه های قاجاری در بم

   مجموعه وکیل بم در زمان قاجار به دستور وکیل الملک، حاکم کرمان بنا شده است. این مجموعه مشتمل بر مسجد، بازار، قیصریه، کاروانسرا و حمام بوده است که امروزه بازار، مسجد و قیصریه تا حدود زیادی بازسازی شده است. این مجموعه امروزه در نزدیکی مرکز شهر و در مجاورت امامزاده علی بن الحسن المثنی (امامزاده اسیری) قرار گرفته است.

   بازسازی بازارهای مجموعه وکیل با مصالح امروزی و با طرح قدیمی صورت گرفته است اما قیصریه و مسجد کاملا با مصالح اصلی بومی منطقه یعنی خشت خام انجام گرفته است. مسجد وکیل تا اوایل انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار می گرفته است. روزگاری نه چندان دور آیت الله سید حسن قاضی از علمای شهر بم در این مسجد اقامه نماز جماعت داشته است.