کارخانه حناسایی بم

بنایی قاجاری با طراحی معماری استادانه

   کارخانه حناسایی بم در اوخر دوره قاجاریه در این شهر توسط استاد احمد دلجو بنا شده است. مهندسی طاق سالن اصلی این بنا به دلیل عرض زیاد و ارتفاع بلند آن قابل توجه است.

   وجود کارخانه حناسایی و تاسیساتی برای کوبیدن و ساییدن حنا در بم گواه آن است که روزگاری نه چندان دور، حنا به عنوان یک محصول کشاورزی عمده و اصلی در شهر بم و توابع آن مطرح بوده است. امروزه هنوز هم در برخی باغ های بم می توان درخت حنا را مشاهده کرد اما دیگر به عنوان یک کشت فراگیر و اصلی در بم مطرح نیست.

   بنای کارخانه حناسایی پس از زلزله 1382 بم بازسازی شده است و طاق اصلی و سنگ های بزرگ موجود در سالن اصلی آن جالب توجه هستند.