Bam dark tourism blank Bam dark tourism blank

گردشگری تاریک

مرور تاریخ غم بار یک سرزمین

   همواره نقاط مختف در دنیا دچار حوادث طبیعی سیل، زلزله و … و یا دچار حوادث انسان ساز مانند جنگ می شوند. این حوادث گاهی به قدری بزرگ اند که زندگی افراد ساکن منطقه را تحت تأثیر قرار داده و بلکه متحول می کنند. سال ها پس از این حادثه مردم دیگر برای بازدید از آن منطقه به آنجا سفر می کنند و از یادمان های برجای مانده از آن حادثه غم بار دیدن می کنند. این نوع گردشگری به عنوان گردشگری تاریک یا گردشگری سیاه شناخته می شود.

   در پنجم دی ماه 1382 هجری شمسی در بم زلزله مهیبی رخ داد که در پی آن طبق برخی آمارها بیش از 40000 انسان جان خود را از دست دادند. امروزه یادمان هایی از این حادثه در سطح شهر بم وجود دارد که بعد از گذشت سال ها می تواند گوشه ای از حادثه زلزله بم را به بازدید کنندگان یادآور شود.

یاد باد آن روزگاران

در حال و هوای بم پس از زلزله

   امروزه هنگام ورود به بم شاید کمتر آثاری از زلزله در خیابان های اصلی شهر پیدا باشد اما با قدم گذاشتن در کوچه های خاکی و یا کوچه باغ های بیادماندنی این شهر، حال و هوای مردمانی برایتان تداعی شود که زمانی نه چندان دور در هوای آنجا تنفس کردند و با هجوم غم بار زلزله از آنجا پرکشیدند.

   شهر گاهی همچنان یاد یاران قدیم خود می کند. حس و هوای غربت و غم درگذشتگان در غروب های ارگ بم به طرز عجیبی نمایان است. ارگ هم از زلزله رنجید؛ او هم با ما بمی ها همراهی کرد و خود را از ما جدا ندانست چنانکه ما هم خود را از او جدا حس نکرده ایم.

   در و دیوار ارگ در هم فروریخت اما چه زیبا بود آن زمان که کارشناسان بیان کردند “بر اثر زلزله آن طور که عوام تصور می کنند ارگ آسیب ندیده است و بلکه اصالت خود را نمایان ساخته”. آری، آن بخشی از در و دیوارهایی فروریخته بودند که عمدتا بازسازی سال های اخیر بودند و بخش ارزشمندتر در زیر آن قسمت های نو بوده که آسیب کمتری دیده است. شاید ارگ اینجا هم داستان ما انسان ها را روایت می کند. بلاها در ظاهر ما در هم می شکند  اما در واقع خداوند آن ها را برای نمایان شدن اصالت وجودمان و فروریختن تعلقاتمان فرستاده است.

مقاصد گردشگری تاریک بم

   مکان های زیر را می توان به طور نمونه به عنوان مهم ترین مقاصد گردشگری تاریک در بم به شمار آورد.