دشت لوت

بیابانی پر از زیبایی

   دشت لوت به تنهایی دارای چند پدیده زیبا و کم نظیر زمین شناسی است که در جنوب شرقی ایران، بین سه استان کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی واقع شده است. لوت به “زمین خشک و بدون پوشش گیاهی” اشاره دارد. کلوت های زیبا، گدان های طبیعی و تپه های شنی از جمله این پدیده ها هستند. این بیابان در بعضی سال ها دارای گرمترین نقطه کره زمین بوده است. دشت لوت در واقع یک منطقه وسیع در بر دارنده روندهای زمین شناسی در حال انجام است.

   دشت لوت در سال 2016 به عنوان اولین اثر طبیعی ایران به ثبت فهرست میراث جهانی رسید. از بهترین نمونه کلوت و گدان های طبیعی را در محدوده شهداد و تپه های شنی بلند را در ریگ یلان، در حوالی بم می توان بازدید نمود. اهمیت دیگر لوت پیدایش استقرارها و تمدن های کهن پیرامون آن است. تمدن اراته در جیرفت و شهداد، استقرار بیش از 5000 ساله در بم و قدیمی ترین استقرار جنوب شرق ایران در “تل آتشین” دارستان بم مربو به دوره نوسنگی از جمله زندگی های حاشیه لوت هستند.